Kategori: Mexico

Läs mer

En dag på Cozumel – del två – östkusten

Efter den gamla mayastaden El Cedral fortsatte resan söderut och österut, med Pat bakom ratten. Cozumel har bra vägar, den största faran är antagligen turister på hyrda mopeder, turister som inte kan köra moped. Från att köra söder- och österut, svänger nu vägen åt vänster, vi har nämligen åkt så långt det går. Nu fortsätter vägen uppåt igen, norrut och längs den östra kusten där vi har havet åt höger och mangroveträsket åt vänster.